Ông Đào Minh Quân nói gì vụ các thành viên "CPQGVNLT" bị bắt và xét xửPhỏng vấn ông Đào Minh Quân, lãnh đạo tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời” về trường hợp hai thành viên bị bắt và xét xử ở Việt Nam

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

35 responses to Ông Đào Minh Quân nói gì vụ các thành viên "CPQGVNLT" bị bắt và xét xử

 1. Hỏi một đằng, trả lời thì trả liên quan , nghe đã biết trình độ hiểu biết của tay thủ tướng này

 2. Ông có bị tâm thần gì không dậy!
  Loại bán nước như ông nói ai nghe!
  Chị biết nói suông thách ông dám về Việt Nam xem sao để coi ông dám lm gì🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 3. Nói như ông kiểu mơ hồ,loại bán nước như ông!
  Già rồi để sức khỏe mà sống đi ông lão già, nói trên trời dưới đất không

 4. Mày giỏi mày với con Lisa phạm nữa nó về nhưng tao là lão Quốc hội Việt Nam về nhà thăm lăng bác ở đó lúc đầu cho nó đi

 5. Không mẹ mấy ông nói tiếng Việt như dao mà đi đưa anh thôi nói xấu đất nước mẹ ăn cứ ăn cơm như vậy

 6. ông ở nước nào tôi lên ông nói gì ông đang nói tiếng Việt hay là ông đang nói tiếng nước ngoài hay là em đang nói tiếng Việt đi của

 7. ông biết vì sao ông không về nha trang chủ là quốc hội của Việt Nam ông nói với nó mà ông Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng nữa tao tao lại không chồng mẹ mấy ông

 8. Nghe mà hiểu thì vô nghe . Đừng bưn bô mà vô nói xàm . Những con nhái ranh làm sao hiểu đệ tam là gì . Màn 3 là sao

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *