Ôn thi cuối kì Xã hội học đại cươngCác em sinh viên thân quý.
Cô ở xa các em hàng mấy vạn dặm trùng dương nhưng cô biết rằng các em đang hết lòng hết sức ôn tập môn xã hội học đại cương ở nhà. Cô cầu mong kết quả cuối kì mai đây không buông rơi các em, không cần gặp lại nhau.
Để thúc đẩy tinh thần học tập và tránh tình trạng học vẹt, học tủ câu hỏi, thì có 10% đáp án trên video đã được làm sai lệch đi. Xã hội học đại cương và cô trọn kiếp nhớ tới các em.
Cô Trà My!
P/s: Đây chỉ là các câu hỏi để các bạn tham khảo và nhớ bài, không phải bộ đề thi đâu nhaaaaa.
Cô không có gửi file PDF hay Power point cho SV đâu nên khỏi mail xin Cô hén :)))

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

4 responses to Ôn thi cuối kì Xã hội học đại cương

  1. Cô ơi trên video phút 5.59 câu 2 là đáp án A; Quan sát, thực nghiệm, so sánh, phân tích lịch sử chứ !!!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *