Ôn tập chương I – Hình học – Toán lớp 7 [Online Math – olm.vn]Học Toán hiệu quả cùng Online Math –
Bài giảng tóm tắt và tổng hợp kiến thức của chương I – Hình học lớp 7. Bên cạnh đó là hệ thống bài tập bám sát nối dung chính của chương này.
Những nội dung chính của chương I là:
– Hai góc đối đỉnh: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
– Quan hệ song song – vuông góc: Tính chất, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, từ vuông góc tới song song,…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

9 responses to Ôn tập chương I – Hình học – Toán lớp 7 [Online Math – olm.vn]

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *