Ôn Luyện lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu – Buổi 1Record bài giảng ôn tập Buổi 1 của Khóa ôn tập Lập Trình Cơ sở dữ liệu nhé. Nội dung gồm:
– Hướng dẫn cài đặt các công cụ Angular, Node.JS, vvv
– Học các khai báo và sử dụng biến, các câu lệnh if..else, while, case trong SQL Server .
Nếu có thắc mắc liên hệ: [email protected]
Trân trọng.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *