Ô nhiễm môi trường , xã hội , giáo dục Việt Nam sẽ đi về đâu ?Kênh TIẾNG NÓI CÔNG DÂN tổng hợp các người yêu nước VIỆT NAM toàn thế giới. Được phép đăng của chính blogger.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

One response to Ô nhiễm môi trường , xã hội , giáo dục Việt Nam sẽ đi về đâu ?

  1. Em hỏi về chủ đề ô nhiễm môi trường đồ ăn Việt Nam sẽ đi về đâu đó em về thiên đường xã hội chủ nghĩa chính quyền đang ở trên giường Vơ vét được của dân ít tiền thì chạy sang mấy giờ nước tư bản dậy chết 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *