Ở Đời Biết 2 ĐIỀU NÀY Càng Sớm Đời Càng Ít Khổ Đau | Pháp Thoại Thầy Thích Trúc Thái Minh (siêu hay)Ở Đời Biết 2 ĐIỀU NÀY Càng Sớm Đời Càng Ít Khổ Đau | Pháp Thoại Thầy Thích Trúc Thái Minh (siêu hay) Chúc Quý Phật Tử Luôn An Lạc Hạnh Phúc và …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

5 responses to Ở Đời Biết 2 ĐIỀU NÀY Càng Sớm Đời Càng Ít Khổ Đau | Pháp Thoại Thầy Thích Trúc Thái Minh (siêu hay)

  1. Và đa cho biết tất cả như lời Phật dạy chúng day còn đã cho con biết cuộc sống con cảm ơn sự phù đa day chung con ha

  2. Con cam ơn sự phù con xe lo tu hết đời này sang đời khác còn cảm ơn sự phù nhiều hả

  3. Biết 2 ĐIỀU NÀY Càng Sớm Đời Càng Ít Khổ Đau | Pháp Thoại Thầy Thích Trúc Thái Minh (siêu hay)

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *