NPAC 週六上午堂崇拜 (26/12/2020)崇拜錄影將保留至週一。

崇拜週刊 |
奉獻須知 |
宣道會北角堂 |

【本週須知】
除夕感恩見證會 |
守歲祈禱會「仰望神的保守」 |
12 月及 1 月聖餐 |
靈修讀經表 及 教牧靈修分享 |

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *