Nỗi khổ từ con bò giống | THDTChưa kịp vui khi nhận được hỗ trợ 60% từ kế hoạch sử dụng kinh phí sự nghiệp khuyến nông năm 2016 của huyện để mua con bò giống mới nhằm cải…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

33 responses to Nỗi khổ từ con bò giống | THDT

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *