Những thay đổi trong thủ tục cấp thẻ căn cước công dân mớiThông tư 40 quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân vừa được ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 18-11-2019.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *