Những điểm mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi 2019



Sáng 20-11, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2019 với nhiều nội dung mới quan trọng. Nghỉ việc riêng vẫn hưởng lương hưu Theo đó, Bộ luật …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *