Nhiều nhân sự chủ chốt Quốc hội, Chính phủ không tái cử nhiệm kỳ mới | VTC1VTC1 | Thông tin tại phiên họp thứ 53, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác nhân sự sẽ được kiện toàn vào kỳ họp thứ 11.Theo đó sẽ có nhiều lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội và Chính phủ không tái cử nhiệm kỳ mới.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net

#vtc1 #vtcnow

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *