Nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021: Nhìn lại những lần thay đổi Bộ trưởng, trưởng ngành | VTC NowVTC Now | Trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, tính đến nay đã có 6 bộ ngành thay đổi nhân sự lãnh đạo trong nhiệm kỳ.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net

#vtcnow #vtc1

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

2 responses to Nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021: Nhìn lại những lần thay đổi Bộ trưởng, trưởng ngành | VTC Now

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *