Nhảy; KHÚC YÊU THƯƠNG – H/s 5A3 – Ban Mai schoolTiết mục trực tuần của lớp 5A3 thể hiện mối quan hệ, tình yêu thương giữa thầy và trò góp phần nhấn mạnh vấn đề vun đắp tình cảm từ thấu hiểu, sẻ chiavà lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong môi trường giáo dục.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *