Nhảy Đi học thêmNhảy Đi học Thêm
Chương trình: Giáo dục Ngoài Giờ Lên Lớp tháng 11
Chủ đề: Thanh niên với truyền thống tôn sư trọng đạo;
Phụ trách: Cô Phạm Thị Thu Thuỷ, giáo viên chủ nhiệm 12C
Camera: Quốc Hiếu, Đức Hiếu;
Âm Thanh: Tiến Vi

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *