Nhảy Aerobic: Con Cào Cào.Tiết Mục Văn Nghệ Trường Mầm Non Sao Mai Thị Trấn Quỳ Hợp.Nhảy Aerobic: Con Cào Cào. Tiết Mục Văn Nghệ Trường Mầm Non Sao Mai Thị Trấn Quỳ Hợp.
Lễ Đón Bằng Công Nhận Trường Mầm Non Sao Mai Đạt Chuẩn Quốc Gia Mức Độ 2 Và Đón Nhận Cờ Thi Đua Của Chính Phủ.Kỉ Niệm 38 Năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2020.
#Truongmamnonsaomai
#Quyhop

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *