Nhảy Aerobic “Bé yêu biển” – Khối Mẫu giáo nhỡTiết mục Nhảy Aerobic “Bé yêu biển” do các bé Khối Mẫu giáo nhỡ thể hiện trong chương trình “Kindy’s Got Talent 2017” tại trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *