Nhật Ký Cách Ly 1 – Món Ngon Tại Nhà Ăn Nhẹ Vài Món – Keny MiLoHưởng ứng theo lời kêu gọi,chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ.Nếu không cần thiết thì không ra ngoài.Ở nhà lục lọi vài món đồ ăn ra làm điểm tâm ăn trưa.vừa sạch, vừa ngon lại khỏi phải ra đường trong mùa dịch này.#KenyMiLo #CTCSV #KenymiloTHCS #NhatKyCachLy

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

8 responses to Nhật Ký Cách Ly 1 – Món Ngon Tại Nhà Ăn Nhẹ Vài Món – Keny MiLo

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *