Nhận biết dấu hiệu bệnh dịch tả ở ngan



Nhận biết dấu hiệu bệnh dịch tả ở ngan: Ngan 3 tháng tuổi, phân trắng, phân xanh, phân vàng, ngan chết. Hỏi nguyên nhân và cách chữa? * Facebook: …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

2 responses to Nhận biết dấu hiệu bệnh dịch tả ở ngan

  1. Ngan nha em ăn phải cho bếp .sau đó nhác an sau đó chết, em mổ ra thấy phổi hơi đen, mề ngan đen. Nhờ chuyên gia giúp e voi a

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *