Nhà Thờ Giáo xứ Klâu Rơngol – Giáo phận Kon Tum, Thánh Lễ Cung Hiến ngày 24 tháng 07 năm 2019Nhà Thờ Giáo xứ Klâu Rơngol – Giáo phận Kon Tum, Thánh Lễ Cung Hiến ngày 24 tháng 07 năm 2019 – Nhà thờ Klâu Rơngol, thôn Klâu Ngol Ngó, xã Iachim, …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/bat-dong-san

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *