Nhà Nông Làm Giàu – Mô hình trồng bí đỏ Goldstar 998 leo giàn – Bí xanh Fuji 868Vinaseed – Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương là doanh nghiệp khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất kinh doanh giống cây trồng và chuyển giao dịch vụ kỹ thuật nông lâm nghiệp. Công ty không ngừng cung cấp ra thị trường những sản phẩm giống cây trồng năng suất, chất lượng cao, chuyển giao các dịch vụ khoa học kỹ thuật đem lại sự hài lòng cho khách hàng trên mọi miền của đất nước và có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam và cho xã hội.
Chi tiết tại www.vinaseed.com.vn

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

7 responses to Nhà Nông Làm Giàu – Mô hình trồng bí đỏ Goldstar 998 leo giàn – Bí xanh Fuji 868

  1. Tôi o nhe an muôn mua giông bi đo 998 và giông bi xanh 868 thi mua o đâu tu vân cho tôi vôi 01626768907

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *