Nguyễn Xuân Đường khai đến công ty Lâm Quyết để "bảo vệ" | VTC NowVTC Now | Tại tòa, Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) thừa nhận cùng con nuôi là Tiến “trắng” đến công ty Lâm Quyết với mục đích “bảo vệ” các…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

22 responses to Nguyễn Xuân Đường khai đến công ty Lâm Quyết để "bảo vệ" | VTC Now

  1. Phải cho ông chủ toạ ở Điện Biên sử thằng này ….thì nó cứng lưỡi ….!…

  2. Thằng Đường …..mất dạy ….ăn cả tiền trên xác. người …thì nó còn tha gì …!

  3. Toàn thấy ngươi đứng kéo tay áo, như kiểu chuẩn bị ăn thua với quý tòa ý. Nên nhớ đây là TÒA ÁN chứ không phải phim trường của nhà ngươi, hahaha…

  4. Đừng kể chuyện hài Đường ơi! Đang đứng trước tòa đấy, toàn những con người của pháp luật, đầu óc và trí tuệ. Tòa hỏi theo thủ tục thôi, chứ không nghe chuyện cười của nhà ngươi đâu.

  5. ông lâm vs bà quyết thì bị tuyên án 27 năm . còn Đường nhuệ thì đk hưởng bao nhiêu năm đây ?>>>>

  6. Bảo vệ quái j mà đập phá côg ty nhà ng ta thế :))))) nghe mắc cười,làm như ng ta trẻ con

  7. Bản mặt của thăng này làm gì có tý tướng giầu sang gì đâu..! Toàn chỉ thể hiện ác bất nhân… côn cồ và lưu manh trộm cướp mà thôi…. thể hiện tren mặt đó thôi…

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *