Nguyên lý hoạt động công tắc áp suất và nhiệt độ DanfossCông ty Cơ Điện Lạnh Tân Đỉnh Trí chuyên cung cấp các loại công tắc áp suất thấp, cao, đôi, kép, dầu của các hãng Danfoss, Saginomiya, Liners Control, Autosigma. HP 093 821 6668
Công tắc áp suất Danfoss: Xuất xứ Đan Mạch, Phần Lan, Trung Quốc
Công tắc áp suất đơn
Công tắc áp suất model KP 1 có dãy công suất hoạt động -20cmHg ~ 7.5Kgf/cm2
Công tắc áp suất model KP 35 có dãy công suất hoạt động -20cmHg ~ 7.5Kgf/cm2
Công tắc áp suất model KP 2 có dãy công suất hoạt động -20cmHg ~ 5Kgf/cm2
Công tắc áp suất model KP 36 có dãy công suất hoạt động 2 ~ 14Kgf/cm2
Công tắc áp suất model KP 5 có dãy công suất hoạt động 8 ~ 32Kgf/cm2
Công tắc áp suất model KP 7W có dãy công suất hoạt động 8 ~ 32Kgf/cm2
Công tắc áp suất model KP 7B có dãy công suất hoạt động 8 ~ 32Kgf/cm2
Công tắc áp suất model KP 6W có dãy công suất hoạt động 8 ~ 42Kgf/cm2
Công tắc áp suất model KP 6B có dãy công suất hoạt động 8 ~ 42Kgf/cm2
Công tắc áp suất kép
Công tắc áp suất model KP 15:
– Dãy công suất hoạt động áp suất thấp -20cmHg ~ 7,5Kgf/cm2
– Dãy công suất hoạt động áp suất cao 8 ~ 32Kgf/cm2
Công tắc áp suất model KP 44:
– Dãy công suất hoạt động áp suất thấp 2 ~ 12Kgf/cm2
– Dãy công suất hoạt động áp suất cao 0,5 ~ 6Kgf/cm2
Công tắc áp suất dầu
Công tắc áp suất dầu model MP 54
Công tắc áp suất dầu model MP 55
Công tắc áp suất dầu model MP 55A
Công tắc áp suất Saginomiya: Xuất xứ Nhật Bản
Công tắc áp suất đơn SNS
Công tắc áp suất model SNS C101X có dãy công suất hoạt động -50cmHg ~ 1Kgf/cm2
Công tắc áp suất model SNS C102X có dãy công suất hoạt động -50cmHg ~ 2Kgf/cm2
Công tắc áp suất model SNS C103X có dãy công suất hoạt động -50cmHg ~ 4Kgf/cm2
Công tắc áp suất model SNS C106X có dãy công suất hoạt động -50cmHg ~ 6Kgf/cm2
Công tắc áp suất model SNS C110X có dãy công suất hoạt động 1 ~ 10Kgf/cm2
Công tắc áp suất model SNS C120X có dãy công suất hoạt động 5 ~ 20Kgf/cm2
Công tắc áp suất model SNS C120X có dãy công suất hoạt động 5 ~ 30Kgf/cm2
Công tắc áp suất model SNS C120X có dãy công suất hoạt động 10 ~ 35Kgf/cm2
Công tắc áp suất kép DNS
Công tắc áp suất model DNS D606X:
– Dãy công suất hoạt động áp suất thấp -50cmHg ~ 6Kgf/cm2
– Dãy công suất hoạt động áp suất cao 8 ~ 30Kgf/cm2
Công tắc áp suất model DNS D606XM:
– Dãy công suất hoạt động áp suất thấp -50cmHg ~ 6Kgf/cm2
– Dãy công suất hoạt động áp suất cao 8 ~ 30Kgf/cm2
Công tắc áp suất chênh lệch WNS
Công tắc áp suất model WNS C 102X có dãy công suất hoạt động 0.3 ~ 2Kgf/cm2
Công tắc áp suất model WNS C 102X có dãy công suất hoạt động 0.5 ~ 3.5Kgf/cm2
Công tắc áp suất dầu ONS
Công tắc áp suất model ONS C106 XQ4 thời gian trễ 45 giây có dãy công suất hoạt động 0.5 ~ 3.5Kgf/cm2 SPST
Công tắc áp suất model ONS C106 XQ5 thời gian trễ 90 giây có dãy công suất hoạt động 0.5 ~ 3.5Kgf/cm2 SPST
Công tắc áp suất model ONS C106 XQ6 thời gian trễ 100 giây có dãy công suất hoạt động 0.5 ~ 3.5Kgf/cm2 SPST
Công tắc áp suất model ONS C106 XQ28 thời gian trễ 45 giây có dãy công suất hoạt động 0.5 ~ 3.5Kgf/cm2 SPDT
Công tắc áp suất model ONS C106 XQ29 thời gian trễ 90 giây có dãy công suất hoạt động 0.5 ~ 3.5Kgf/cm2 SPDT
Công tắc áp suất model ONS C106 XQ30 thời gian trễ 100 giây có dãy công suất hoạt động 0.5 ~ 3.5Kgf/cm2 SPDT
Công tắc áp suất Liners Controls: xuất xứ Hàn Quốc
Công tắc áp suất đơn HS
Công tắc áp suất model HS 203 có dãy công suất hoạt động -50cmHg ~ 3Kgf/cm2
Công tắc áp suất model HS 206 có dãy công suất hoạt động -50cmHg ~ 6Kgf/cm2
Công tắc áp suất model HS 210 có dãy công suất hoạt động 1 ~ 10Kgf/cm2
Công tắc áp suất model HS 210 có dãy công suất hoạt động 5 ~ 20Kgf/cm2
Công tắc áp suất model HS 210 có dãy công suất hoạt động 5 ~ 30Kgf/cm2
Công tắc áp suất kép HS
Công tắc áp suất model HS 606:
– Dãy công suất hoạt động áp suất thấp -50cmHg ~ 6Kgf/cm2
– Dãy công suất hoạt động áp suất cao 8 ~ 30Kgf/cm2
Công tắc áp suất model HS 606M:
– Dãy công suất hoạt động áp suất thấp -50cmHg ~ 6Kgf/cm2
– Dãy công suất hoạt động áp suất cao 8 ~ 30Kgf/cm2
Nguyên Lý hoạt động công tắc áp suất và nhiệt độ Danfoss

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *