Nguồn lây COVID-19 đến từ các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép? | VTV24Các ca bệnh COVID-19 số 416 và 418 hiện vẫn chưa xác định được F0. Nguồn lây nhiễm được các cơ quan chức năng nhận định, có thể là do người nước …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *