Ngạc nhiên lý do An-24 được gọi là loại máy bay “offroad”Ngạc nhiên lý do An-24 được gọi là loại máy bay “offroad” Với khả năng cất hạ cánh gần như trong mọi điều kiện địa hình và trên mọi bề mặt…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

One response to Ngạc nhiên lý do An-24 được gọi là loại máy bay “offroad”

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *