Ngã Tư Đường Sắt Uông Bí [Đường Sắt Việt Nam / Vietnam Railway]Đây là giao tuyến của mặt phẳng Đường Sắt Việt Nam (đường sắt khổ=1.435) và Đường Sắt Than Mỏ Uông Bí (đường sắt khổ=1.000).
12/12/2018

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

13 responses to Ngã Tư Đường Sắt Uông Bí [Đường Sắt Việt Nam / Vietnam Railway]

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *