MỸ Xuất Kích Máy Bay B 5 2 DỘI BOM Đánh Sập Giàn Khoan TQ Ngoài BĐ, TẬP Tiêu Rồi

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

2 responses to MỸ Xuất Kích Máy Bay B 5 2 DỘI BOM Đánh Sập Giàn Khoan TQ Ngoài BĐ, TẬP Tiêu Rồi

  1. ÂM MƯU CỦA BỌN TRUNG QUỐC NÓ SẼ XÂM PHẠM DẦN DẦN BIỂN ĐÔNG CUỐI CÙNG CHIẾM HẾT CẢ SAU NÀY TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN ĐÁNH CÁC NƯỚC KỂ CẢ MỸ HOẶC BẤT CỨ NƯỚC NÀO CUỐI CÙNG LÀM BA CHU THẾ GIỚI NÀY , VẬY MONG MỸ HỢP TÁC VỚI NHAU ĐÁNH THẬT MẠNH MẼ HƠN NỮA CHO TRUNG QUỐC HẾT THỜI

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *