Mức hỗ trợ lợn bị dịch tả lợn Châu Phi | VTC16VTC16 | Nếu dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở trang trại chăn nuôi lợn thì mỗi hộ gia đình được hỗ trợ bao nhiêu tiền?

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *