Múa hát bài: "Năm Cánh Sao Vui" – Trình bày: 3/12Tiết mục được thực hiện trong phần sinh hoạt Chào cờ Tuần 29.
Năm học 2020 – 2021.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *