Movers 3 – Test 2 – Có đáp án – Answer KeyBài nghe có đáp án giúp học sinh đối chiếu kết quả bài tập

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

45 responses to Movers 3 – Test 2 – Có đáp án – Answer Key

  1. Dạy nâng cao hả bạn, không thấy nói tiếng Việt nên người mất căn bản theo chắc không kịp bạn ơi

  2. Bài học được phát âm rõ ràng và hình ảnh minh họa dễ hiểu lắm thầy ơi

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *