MÔN TOÁN HỌC – LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 24.03.2020 | HANOITVHọc trên truyền hình: Môn Toán học – Lớp 4 Bài giảng: Quy đồng mẫu số các phân số? Giáo viên: Chu Thanh Thảo – Tiểu học Quan Hoa 1. Học trực…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

39 responses to MÔN TOÁN HỌC – LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ | 19H45 NGÀY 24.03.2020 | HANOITV

  1. Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaa

  2. Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

  3. Láy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với
    Mẫu số của phân số thứ nhất

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *