Môi trường sản xuất có làm ô nhiễm sản phẩm của bạn?Kiểm tra mầm bệnh là bắt buộc. Bạn đã kiểm tra nguyên liệu thô và thành phẩm của bạn. Nhưng còn giám sát môi trường thì sao? Thiết bị sản xuất của bạn có phải là một nguồn ô nhiễm? Với RapidChek® từ Romer Labs, bạn sẽ tìm thấy nó mà không cần đầu tư vào thiết bị đắt tiền hoặc đào tạo chuyên sâu cho nhân viên của mình. Xem video này để tìm hiểu thêm.
www.foodsafety.vn

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *