Mở tài khoản chứng khoán trên APP Điện Thoại không cần kí hợp đồng ( EKYC)Khách hàng mở xong giao dịch được ngay và có đầy đủ chức năng như mở tài khoản thông thường ( ứng tiền, nộp tiền, rút tiền, giao dịch…)
Liên hệ hỗ trợ tư vấn đầu tư: 0914458986
Nhóm facebook:
Nhóm zalo:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *