Mô hình – Shop hoa tươi: Quản lý hàng linh động & chính xác với Odoo



Hãy tham gia webinar nghiên cứu tình huống bằng tiếng Việt: Khám phá phương thức hiệu quả nhất để quản lý cấu trúc đặc thù của doanh nghiệp và cải thiện năng suất với Odoo.

Đừng bỏ lỡ phần Hỏi & Đáp vào cuối chương trình để tương tác với diễn giả.
*Webinar sẽ được thực hiện bằng tiếng Việt.

Join the Vietnamese case study webinar: Explore best practices to mange your unique business needs and improve your productivity with Odoo.
Don’t miss out the Q&A session at the end of the webinar to engage with the speaker.
*The webinar will be hosted in Vietnamese.

Schedule a meeting with us:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

One response to Mô hình – Shop hoa tươi: Quản lý hàng linh động & chính xác với Odoo

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *