Mô hình nuôi cá trê vàng Lai trong mùng vèoMô hình nuôi cá trê vàng lai trong mùng vèo , mô hình đạt đc hiệu quả đối đối với những hộ ko có đất đào ao thì hãy chọn mô hình nuôi trong mùng…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *