MISA tham gia đóng góp thúc đẩy Chính phủ sốTham gia vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, MISA nhận thấy rõ trách nhiệm và thách thức của mình để có thể góp phần thúc đẩy hành trình trở thành quốc gia số của Việt Nam.

Đồng hành cùng các đơn vị, với kinh nghiệm 26 năm triển khai ứng dụng CNTT, MISA đã và đang tiếp tục hoàn thiện, phát triển các sản phẩm của mình dựa trên các công nghệ số như Big Data, AI, Blockchain, Cloud… Từ đó, MISA góp phần thúc đẩy quá trình đưa các đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ sở đào tạo, quản lý giáo dục lên môi trường số một cách nhanh chóng hơn và đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *