MINH THƯ -LỚP 2 SOROBAN SA HUỲNH- TRUNG TÂM TOÁN TƯ DUY SA HUỲNH (Buổi thứ 2)MINH THƯ -LỚP 2 SOROBAN SA HUỲNH -TRUNG TÂM TOÁN TƯ DUY SA HUỲNH (Buổi thứ 2)

Thực hiện bài toán 11 phép tính.
Hẹn video lần sau đột phá!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

One response to MINH THƯ -LỚP 2 SOROBAN SA HUỲNH- TRUNG TÂM TOÁN TƯ DUY SA HUỲNH (Buổi thứ 2)

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *