MIMIKARA OBOERU GOI N3 | 241-280 | Vừa học từ vựng N3 vừa luyện nói | Hoàng Quang MinhVideo thuộc phần Từ vựng của lớp học N3 online miễn phí của mình. Các bài giảng chú trọng vào cách sử dụng từ, các cụm từ đi kèm, các từ trái nghĩa, … và cách nói 1 câu có sử dụng từ vựng đó trong đời sống giúp các bạn vừa học từ vựng vừa có thể luyện nói được ngay.
Nếu bạn muốn đăng kí học N2 với đầy đủ các kĩ năng hãy liên hệ facebook mình nhé:

Liên hệ để mua sách Huyền Lục thư:
#kanji #kanjimaster #n3

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

2 responses to MIMIKARA OBOERU GOI N3 | 241-280 | Vừa học từ vựng N3 vừa luyện nói | Hoàng Quang Minh

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *