Mĩ thuật 7 tiết 24 bài 6,7 vẽ theo mẫu: lọ hoa và quảTĩnh vật là một loại tranh thường vẽ về hoa quả, đồ vật được sắp xếp theo bố cục và ánh sáng. Tĩnh vật màu và chì.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *