Máy Yên Viên 978 Lần Đầu Tiên Vào Nam. D19E-978 Theo Tàu SE7 Kép Thẳng Vào Sài Gòn🚂 Sau 2 năm từ 2018 máy Yên Viên D19E-978 quay lại đi Giáp Bát – Vinh và ngược lại ( 2020 ). Sang đến 2021 máy 978 lần đầu tiên kép tàu vào Sài Gòn chuẩn bị kéo tàu Tết Tân Sửu cùng 2 máy 979 ( kép SE1 ) và 980. D19E-978 kép SE7 đầu máy D19E-925 kéo vào ga Vinh và vào nam.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

3 responses to Máy Yên Viên 978 Lần Đầu Tiên Vào Nam. D19E-978 Theo Tàu SE7 Kép Thẳng Vào Sài Gòn

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *