M&A#19: Hướng dẫn nghiên cứu Event Study, phân tích tác động M&A đến lợi tức CPEvent study
Event Analysis
Abnormal return
Hướng dẫn thực hiện nghiên cứu event study
Phân tích tác động M&A event đến lợi tức Cổ phiếu trên sàn chứng khoán

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *