Lý thuyết đếm – Số thí nghiệm thu được 2 muốiLý thuyết đếm – Số thí nghiệm thu được 2 muối

Link tài liệu:

Câu 1: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng.
(b) Cho NaHCO3 vào dung dịch KOH vừa đủ.
(c) Cho Mg dư vào dung dịch Fe2(SO4)3.
(d) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.
(e) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Na2SO4 dư.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Câu 2: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch KOH ở nhiệt độ thường.
(b) Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH.
(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, dư.
(d) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl dư.
(e) Cho Mg vào dung dịch HNO3 loãng, không thấy khí thoát ra.
(f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là
A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.
Câu 3: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.
(b) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4.
(c) Cho hỗn hợp KHSO4 và KHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước.
(d) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.
(e) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được hai muối là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 5: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.
(2) Cho dung dịch chứa a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol KHCO3.
(3) Cho hỗn hợp 2a mol Fe2O3 và a mol Cu vào dung dịch HCl loãng dư.
(4) Cho a mol Fe vào dung dịch HNO3, thu được 0,8a mol khí NO là sản phẩm khử duy nhất.
(5) Sục khí NO2 vào dung dịch NaOH (dùng dư).
Số thí nghiệm thu được hai muối là
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl.
(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.
(c) Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch NaOH.
(d) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư.
(e) Cho hỗn hợp Cu và FeCl3 (tỉ lệ mol 1 : 2) vào nước dư.
(f) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng (không có khí thoát ra).
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 7: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho hỗn hợp gồm 2a mol Na và a mol Al vào lượng nước dư.
(2) Cho a mol bột Cu vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3.
(3) Cho dung dịch chứa a mol KHSO3 vào dung dịch chứa a mol KHCO3.
(4) Cho dung dịch chứa a mol BaCl2 vào dung dịch chứa a mol CuSO4.
(5) Cho dung dịch chứa a mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa a mol AgNO3.
(6) Cho a mol Na2O vào dung dịch chứa a mol CuSO4.
(7) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl dư.
Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được dung dịch chứa hai muối là
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 8: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch chứa 3a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3.
(b) Cho a mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 4a mol H2SO4 loãng.
(c) Cho khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.
(d) Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
(e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.
(g) Cho Al vào dung dịch HNO3 dư (phản ứng thu được chất khử duy nhất là khí NO).
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối là
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 9: Cho các thí nghiệm sau:
(1) Cho hỗn hợp gồm x mol Cu và x mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 4x mol H2SO4 loãng.
(2) Cho hỗn hợp NaHSO4 và KHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.
(3) Cho x mol Fe vào dung dịch chứa 2,5x mol AgNO3.
(4) Cho dung dịch chứa x mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x mol NaHCO3.
(5) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch chứa BaCl2.
(6) Cho x mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 8x mol HCl.
Sau khi các phản ứng kết thúc mà sau thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối là
A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.
Câu 10: Cho các chất sau: ClH3N-CH2-COOH; HCOONH3CH3; C6H5NH3Cl; CH3-OOCCOO-C2H5; CH3COO-C6H5 (C6H5- là gốc phenyl); H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH. Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa hai muối là:
A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

Kênh chia sẻ bài giảng Hoá học miễn phí. Giải đáp bài tập Hoá học cho học sinh.

#toiyeuhoahoc, #hoahoc, #giaibaitaphoa,
#phuongphapgiainhanhhoahoc, #dethihocki,
#thptquocgia, #matgochoa, #kienthucnentang,
#thithu2020, #lythuyetdem,

Website:
Fanpage:
Đăng kí kênh, theo dõi fanpage để ủng hộ Ad nhé!
Thank you so much!

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

23 responses to Lý thuyết đếm – Số thí nghiệm thu được 2 muối

 1. Link tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1LEMEROG3Yw50w0a5C4RffzWZuS_asJky/view?usp=sharing
  Câu 1: Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng.

  (b) Cho NaHCO3 vào dung dịch KOH vừa đủ.

  (c) Cho Mg dư vào dung dịch Fe2(SO4)3.

  (d) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.

  (e) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Na2SO4 dư.

  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

  A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

  (Trích đề KSCL lớp 12 định hướng thi tốt nghiệp – Chuyên ĐH Vinh – Nghệ An)

  Câu 2: Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch KOH ở nhiệt độ thường.

  (b) Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH.

  (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, dư.

  (d) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl dư.

  (e) Cho Mg vào dung dịch HNO3 loãng, không thấy khí thoát ra.

  (f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ.

  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

  A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

  (Trích đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2020 – Sở GD&ĐT Ninh Bình)

  Câu 3: Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

  (b) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4.

  (c) Cho hỗn hợp KHSO4 và KHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước.

  (d) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

  (e) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 và AgNO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước.

  Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được hai muối là

  A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

  (Thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 – Liên trường THPT Nghệ An)

  Câu 4: Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

  (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư).

  (c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).

  (d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư).

  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo ra hai muối là

  A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

  (Trích đề KSCL môn Hoá lớp 12 lần 3 – Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ)

  Câu 5: Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (1) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

  (2) Cho dung dịch chứa a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol KHCO3.

  (3) Cho hỗn hợp 2a mol Fe2O3 và a mol Cu vào dung dịch HCl loãng dư.

  (4) Cho a mol Fe vào dung dịch HNO3, thu được 0,8a mol khí NO là sản phẩm khử duy nhất.

  (5) Sục khí NO2 vào dung dịch NaOH (dùng dư).

  Số thí nghiệm thu được hai muối là

  A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

  (Trích đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2020 lần 1 – Hậu Lộc 1 – Thanh Hoá)

  Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl.

  (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

  (c) Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch NaOH.

  (d) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư.

  (e) Cho hỗn hợp Cu và FeCl3 (tỉ lệ mol 1 : 2) vào nước dư.

  (f) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng (không có khí thoát ra).

  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

  A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

  (Thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 – Chuyên Hưng Yên)

  Câu 7: Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (1) Cho hỗn hợp gồm 2a mol Na và a mol Al vào lượng nước dư.

  (2) Cho a mol bột Cu vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3.

  (3) Cho dung dịch chứa a mol KHSO3 vào dung dịch chứa a mol KHCO3.

  (4) Cho dung dịch chứa a mol BaCl2 vào dung dịch chứa a mol CuSO4.

  (5) Cho dung dịch chứa a mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa a mol AgNO3.

  (6) Cho a mol Na2O vào dung dịch chứa a mol CuSO4.

  (7) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl dư.

  Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được dung dịch chứa hai muối là

  A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.

  (Thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 – Chuyên Bắc Giang)

  Câu 8: Tiến hành các thí nghiệm sau:

  (a) Cho dung dịch chứa 3a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3.

  (b) Cho a mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 4a mol H2SO4 loãng.

  (c) Cho khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.

  (d) Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

  (e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.

  (g) Cho Al vào dung dịch HNO3 dư (phản ứng thu được chất khử duy nhất là khí NO).

  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối là

  A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.

  (Thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 – Chu Văn An – Hà Nội)

  Câu 9: Cho các thí nghiệm sau:

  (1) Cho hỗn hợp gồm x mol Cu và x mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 4x mol H2SO4 loãng.

  (2) Cho hỗn hợp NaHSO4 và KHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.

  (3) Cho x mol Fe vào dung dịch chứa 2,5x mol AgNO3.

  (4) Cho dung dịch chứa x mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x mol NaHCO3.

  (5) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch chứa BaCl2.

  (6) Cho x mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 8x mol HCl.

  Sau khi các phản ứng kết thúc mà sau thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối là

  A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

  (Thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 – Chuyên ĐH Vinh – Nghệ An)

  Câu 10: Cho các chất sau: ClH3N-CH2-COOH; HCOONH3CH3; C6H5NH3Cl; CH3-OOCCOO-C2H5; CH3COO-C6H5 (C6H5- là gốc phenyl); H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH. Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa hai muối là:

  A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

  (Thi thử THPT Quốc Gia năm 2020 lần 5 – THCS&THPT Nguyễn Khuyến – TPHCM)

 2. Thầy ơi em hỏi là phút 11.55 phản ứng cuối sao trước e làm bài toán đề bảo hấp thụ NO2 vào NaOh dư thu đc dung dịch chỉ chứa 1 muối thôi . Thầy giải thích hộ em ạ

 3. ''kết tủa ko nằm trong dung dịch'', thầy cho e hỏi kết tủa ko phải là muối sau phản ứng đúng ko ạ? Em hay nhầm về phần này ạ. Mong thầy giải đáp

 4. Thầy ơi làm dạng đêm số thí nghiệm hỗn hợp tan hết trong nước dư được k ạ tại e thấy nhiều bạn đang yếu phần đó ạ

 5. thầy dạy hay lắm ạ .Thầy có thể làm 1 video về phần hidrocacbon đc k ạ .Phần đó e hơi yếu ạ

 6. Thầy làm video về số số phản ứng hóa học và điện hóa đi ạ, Em vẫn chưa thể phân biệt được ạ. Em cảm ơn !!!

 7. Thầy ơi cho e hỏi : khi cho hh fe2o3 và cu tỉ lệ (1:2) tác dụng với HCl thì có fe3+ là do fe3+ phản ứng chưa hết với Cu
  Còn khi tỉ lệ 1:1 thì lại k có fe3+ là do fe3+ phản ứng hết với Cu đúng k ak

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *