Luật Tổ Chức Chính Phủ 2015 – Chương 2. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH PHỦ (Điều 6-27)Luật Tổ Chức Chính Phủ 2015 – Số: 76/2015/QH13 – năm 2015
Full playlist:
———————————
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chương 2. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH PHỦ
Chương 3. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Chương 4. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ
Chương 5. BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
Chương 6. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ
Chương 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
———————————-
Phương Thom Voice #PhuongThomVoice
Phương Thơm Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
Nhận thu âm quảng cáo, đọc lời bình, thuyết minh phim, lồng tiếng
———————————-

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *