Luật Sư Di Trú Giải Thích Lệnh Mới Của TT Trump Ngừng Lại Hồ Sơ Định CưTrong video này, Luật sư Linh Đô giải thích lệnh hành chánh mới được ký bởi TT Trump vào ngày 22 tháng 4 năm 2020 và sẽ ảnh hưởng những ai đang trong quá trình xin thị thực định cư.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

3 responses to Luật Sư Di Trú Giải Thích Lệnh Mới Của TT Trump Ngừng Lại Hồ Sơ Định Cư

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *