LUẬT QLT 38 – 31: SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA DỊCH VỤLuật Quản lý thuế số 38 – Điều 91. Quy định việc: Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *