Luật đồng tính LGBT khiến North Carolina thiệt hại hơn $3 tỉMặc dù được các luật gia Cộng Hòa của North Carolina bảo đảm, rằng “dự luật phòng vệ sinh” đưa ra sẽ không gây thiệt hại cho kinh tế của tiểu bang, nhưng phân tích cho thấy thiệt hại lên đến hơn $3 tỉ trong hơn một thập niên.

Người Việt TV (c) 2017 –
Người Việt Online –

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *