Luật Cư Trú 2020 – Chương 6-7. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CƯ TRÚ (Điều 32-38)Luật Cư Trú 2020 – Luật số: 68/2020/QH14 – năm 2020
Full playlist:
———————————-
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-7)
Chương 2. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ CƯ TRÚ (Điều 8-10)
Chương 3. NƠI CƯ TRÚ (Điều 11-19)
Chương 4. ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ (Điều 20-26)
Chương 5. ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ, THÔNG BÁO LƯU TRÚ, KHAI BÁO TẠM VẮNG (Điều 27-31)
Chương 6. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CƯ TRÚ (Điều 32-36)
Chương 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 37-38)
———————————-
Phương Thom Voice #PhuongThomVoice
Phương Thơm Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
Nhận thu âm quảng cáo, đọc lời bình, thuyết minh phim, lồng tiếng
———————————-

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

One response to Luật Cư Trú 2020 – Chương 6-7. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CƯ TRÚ (Điều 32-38)

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *