Lợn rừng chăn thả ăn cỏ như trâu. Tại TRANG TRẠI LỢN RỪNG ĐẠI PHONGTrang trại lợn rừng ĐẠI PHONG. Chuyên cung cấp lợn rừng giống lợn rừng thương phẩm.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *