Lời Vàng Ngọc Của Đức Thầy – 12 câu Cảnh trần thế …. đến câu …trong vòng lục đạo12 câu giảng trong sấm giảng thi văn của đức thầy
cảnh trần thế mặc ai thông thả
Chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần
Có thân thì rán giữ lấy thân
Để đến việc ăn năn chẳng kịp
Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp
Mến những ai biết kiếm đạo mầu
Cảnh tây thiên báo ngọc đài lầu
Rán tu tỉnh tìm nơi an dưỡng
Kẻ hiền đức sau này được hưởng
Phép thần linh của đức Di Đà
Lại được thêm thoát khỏi ta bà
Khỏi luân chuyển trong vòng lục đạo

———————
Email liên hệ:[email protected]
—————
Nguồn Đọc Giảng Viên: Nguyễn Bé Bẩy , Võ Thị Mỹ Lan

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

8 responses to Lời Vàng Ngọc Của Đức Thầy – 12 câu Cảnh trần thế …. đến câu …trong vòng lục đạo

 1. Cảnh trần thế mặc ai thong thả
  Chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần
  Có thân thì rán giữ lấy thân
  Để đến việc ăn năn chẳng kịp
  Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp
  Mến những ai biết kiếm đạo mầu

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *