Lời phát biểu của Giáo Sư Ngô Bảo ChâuĐây là đoạn phát biểu của giáo sư Ngô Bảo Châu tại trung tâm hội nghị quốc gia trong lễ tuyên dương giải thưởng Fields

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *