Livestream tư vấn phái sinh 29.07.2020Đạt Trương – Technical Analyst – Bộ phận Chiến lược thị trường HSC
Tham gia room tư vấn để chat với chuyên gia trong phiên giao dịch mỗi ngày

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

2 responses to Livestream tư vấn phái sinh 29.07.2020

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *